Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2013

legendaryme
Play fullscreen
wpada w ucho.
Reposted fromskrzacik skrzacik viamusicismydrug musicismydrug

July 08 2013

legendaryme
0332 cf23 500
Reposted fromperfectcrime perfectcrime viacytaty cytaty
legendaryme
Pytanie: być szczęśliwym i sobą,
Czy zmieniać się dla innych?
— Miuosh ft. Zeus - Skazani
Reposted frombadblood badblood viacytaty cytaty
legendaryme
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć.

— Terry Pratchett, Ruchome obrazki
Reposted frommorela morela viacytaty cytaty
legendaryme
  Chciałbym móc powiedzieć, że to tylko z mojego powodu.
— Lifehouse - It is what it is ♥
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
legendaryme
8896 1121
Reposted fromsmutnomi smutnomi viacytaty cytaty

May 19 2013

legendaryme
8033 35f9
legendaryme
8046 f48d
legendaryme
9324 1c61
legendaryme
legendaryme
0512 45aa
Reposted fromepidemic epidemic viailovemovies ilovemovies

April 27 2013

legendaryme
9279 fee3
Walt Disney & Salvador Dalí
Reposted fromkrzysk krzysk viaiblameyou iblameyou

April 23 2013

legendaryme
6019 adbb 500
The Death Weather
Reposted fromginsty ginsty viarockspirit rockspirit

April 21 2013

legendaryme
9054 de56 500
na wylot ranę mam.

April 20 2013

legendaryme
6817 5184
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
legendaryme
5762 97a9
Reposted fromlornaa lornaa vialong-haired-men long-haired-men
legendaryme

chill

Tags: SOJA
legendaryme
legendaryme
5470 1a90 500
Warszawka 2011, lipiec.
Reposted bygabryx gabryx

April 06 2013

legendaryme
Reposted fromidzsobie idzsobie viaioiooo ioiooo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl